เลือกหน้า

4 วิธีสร้างคนแปลกหน้าให้เป็นฐานลูกค้าบนโลกออนไลน์

การสร้างฐานลูกค้าบนโลกออนไลน์นั้นอาจไม่ต่างกับออฟไลน์มากนักต่างกันตรงที่การสื่อสารที่ต้องการความสม่ำเสมอและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการขายของออนไลน์ค่ะ ซึ่งความจริงแล้วคนที่เราต้องแข่งด้วยนั้นไม่ใช่คู่แข่งแต่อย่างใดเพราะคู่แข่งก็คือคู่ขา คนที่เราต้องแข่งด้วยก็คือตัวเราเองค่ะที่ต้องใส่ใจในการสื่อสารและดูผลตอบรับที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาและรายได้หลักนั้นมักจะมาจากลูกค้าประจำที่เราต้องรักษาให้ดีค่ะ

1. Discovery หรือ การค้นพบเป็นการให้ความรู้ให้กับลูกค้า

Discovery เป็นสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าโดยการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ของคุณ ที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทำให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากจึงจะเกิดฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างมั่นคงได้ค่ะ คุณสามารถสร้าง Content เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาดและประโยชน์ของผู้อ่านเป็นหลัก

2. Consideration หรือ การพิจารณาเป็นการที่สินค้าสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้

Consideration เป็นการที่สร้างเรื่องราวที่ทำให้ลูกค้ามีความต้องการพิจารณาซื้อสินค้าของคุณ เองโดยสินค้าของคุณนั้นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างไร และลูกค้านั้นเหมาะกับสินค้าของคุณอย่างไร ทำไมลูกค้าถึงต้องการสินค้าของคุณ

3. จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า Promotion

การสร้างโปรโมชั่นให้กับลูกค้านั้นเพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้าเป็นที่ตื่นตา ตื่นใจ และรู้สึก ถึงโอกาสพิเศษให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณ ที่เขาเหล่านั้นจะได้รับจะต้องมีจุดเด่นมาแต่ไกลเป็นที่ดึงดูดของลูกค้าเป็น ลูกค้านั้นมักจะสนใจสินค้าที่ทำให้รู้สึกว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือได้จากโอกาสพิเศษจากเทศกาลค่ะ

4. การสร้างความรู้สึกพิเศษให้กับลูกค้าของคุณ

คนเราส่วนมากแล้วล้วนอยากเป็นคนพิเศษจากการรู้จัดดูแลเอาใจใส่ ลูกค้านั้นเท่ากับรายได้จงรักษาลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของคุณให้ได้ เพราะรายได้ จากรายได้เสริม มักมาจากลูกค้าประจำที่อุดหนุนเราค่ะโดยการใส่ใจในรายละเอียดและบริการ อาจมีของพิเศษให้บ้างตามโอกาส

การสร้างฐานลูกค้าจากคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นั้นเริ่มจากการสื่อสาร โดยเราจะต้องสื่อสารให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายของเราต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยการให้คุณค่ากับผู้คน จากนั้นสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าด้วยการใส่ใจบริการและการสื่อสารให้น่าประทับใจ

โรงงานผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก One step service By Bio natural