เลือกหน้า

7 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2020 ที่ช่วยพลิกธุรกิจ SME

ธุรกิจ SME ในยุคนี้ได้รับการยอมรับและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และสามารถค่อยๆทำไป เรียนรู้ไป ไม่ต้องรีบร้อน แต่การทำธุรกิจSMEให้ประสบความสำเร็จนั้นก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้สินค้าหรือบริการกระจายไปสู่ลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แล้วเทคโนโลยีอะไรล่ะที่จะมาช่วยพลิกธุรกิจ SME

7 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2020 ที่ช่วยพลิกธุรกิจ SME

1. ใช้แอพพลิเคชั่น การทำแอพพลิเคชั่น ช่วยให้การขายสินค้าง่ายมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการใช้แอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่น ลาซาด้า โชปี้ เป็นต้น SME ก็สามารถที่จะสร้างแอพพลิเคชั่นช่วยการขายได้ไม่ยาก
2. การใช้ Video Streaming เป็นการเพิ่มช่องทาง ทางการติดต่อสื่อสารหรือการรับชมวีดีโอสด อีกทางหนึ่งที่ได้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสดไฟล์มีขนาดเล็ก ภาพเสียงคมชัด
3. การใช้อิทธิพลของโซเชียล แน่นอนว่าอิทธิพลของโซเชียลนั้น ช่วยกระตุ้นให้สินค้าของบริการของคุณมีตัวตน คนสามารถรับรู้การมีอยู่ในของสินค้าคุณผ่านทางโซเชียลได้ ซึ่งธุรกิจ SME เป็นการทำธุรกิจขนาดเล็กหากสามารถใช้อิทธิพลของโซเชียลให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นการขยายธุรกิจได้มากขึ้น อิทธิพลของโซเชียล ก็เช่น การlike การแชร์ การรีวิวสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือบล็อค
4. การขยายธุรกิจทางออนไลน์ ยุคนี้การขายของผ่านเว็บไซต์สามารถทำได้กับสินค้าทุกประเภท แต่คุณควรทำแฟลตฟอร์มให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า เว็บไซต์ต้องดูมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ จึงจะได้รับการยอมรับ
5. Blockchain เป็นตัวช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินของคุณง่ายขึ้น ด้วยโครงข่ายในการทำธุรกรรมและเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนการให้บริการและเพิ่มความโปร่งใสให้กับการทำธุรกรรม
6. AI หรือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นโปรแกรมที่มีความฉลาด สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจ แทนมนุษย์ ปัจจุบันสามารถพบการทำงาน AI เช่น โปรแกรมการโต้ตอบในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โปรแกรมการเงินการบัญชี การใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม การใช้AIเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่าการใช้แรงงานที่มีความซับซ้อน
7. การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การติดต่อสื่อสารทางออนไลน์เป็นสิ่งที่ SMEควรทำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ
หากคุณรู้จักการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 7 เทคโนโลยีนี้ สามารถช่วยให้ธุรกิจ SME ของคุณประสบความสำเร็จ มากยิ่งขึ้น และอาจมีโอกาสเติบโตไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต